Natuurrijk Eindhoven
Telefoon: +31(0)651239480
Bereikbaar op werkdagen
van 9.00 - 18.00

Natuur als Buur

Het project is erop gericht om de betrokkenheid en participatie van buurtbewoners bij stadsnatuur te vergroten. Daarmee ontdekken bewoners een nieuwe (groene) dimensie aan de identiteit van hun buurt. Bovendien ontstaat er een meerwaarde door de samenwerking/elkaar ontmoeten rond dit thema. In dit project werken buurtvereniging, bewoners, gemeente en lokale natuurorganisaties samen.

Succesfactoren


• Enthousiasme/ draagvlak van de buurtvereniging (bij voorkeur initiatief laten komen van buurtvereniging zelf, dus geen buurten ''aanwijzen'')
• Buurtvereniging zelf aan het stuur/ touwtjes in handen, ondersteund door gemeente en professionals.
• Project op maat maken voor de buurt, afstemmen op wensen en mogelijkheden van de buurt. Geen standaard aanbod!
• Aansluiten bij projecten/ activiteiten die al in de buurt worden georganiseerd (straatspeeldag, autoloze zondag, boomfeestdag, dag van de Aarde, geschiedenis van de buurt etc)
• Samenwerking met voorzieningen in de buurt (scholen, scouting, woonzorgcentrum etc) + andere projecten in de buurt (bijv. sport en spel)

Diverse Natuur als Buur activiteiten


• Dag van de Aarde
• Vogelproject
• Kriebelbeestjesproject
• Zwerfafvalproject
• Straatspeeldag
• Natuursafari's
• Amfibieën excursie
• Paddenstoelenexcursie